LIÊN HỆ
CÔNG TY THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THĂNG LONG
VĂN PHÒNG:
Địa chỉ: 180 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38227405 - 38221827. Fax: (08) 38246367
Email: thanglong@thanglongfire.com
TRỤ SỞ CHÍNH:
Địa chỉ: Ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.546233 - Fax: 0613.546234
Email: thanglong@thanglongfire.com