DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
21/01/2010, 12:25 AM (GMT+7)
SAI GON PEARL
Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước sinh hoạt

 Saigon Pearl

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VIETNAM LAND SSG
Hạng mục:
                      -  Gói thầu 2A: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt
                      -   Gói thầu 2B: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, Cấp thoát nước sinh hoạt
Ngày khởi công:
Ngày hoàn thành: