DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
21/01/2010, 01:00 AM (GMT+7)
Vịnh Diamond Nha Trang
Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống PCCC và cấp nước mạng ngoài nhà

Vinh Diamond Nha Trang 

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống PCCC và cấp nước mạng ngoài nhà