DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
15/02/2011, 04:31 PM (GMT+7)
Nhà máy điện Ô Môn

 Nha may dien O Mon

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Việt Nam EVN 

Hạng mục: Thiết kế, mua hàng, gia công, cung cấp, nghiệm thu công trình.

Ngày khơi công: 30/06/2006

Ngày dự kiến hoàn thành: 12/2008