DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
01/08/2014, 09:44 AM (GMT+7)
Công trình thủy điện Huội Quảng

 

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống PC&CC