DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
15/02/2011, 04:44 PM (GMT+7)
Nhà máy điện Phú Mỹ
Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

 Nhà máy điện Phú Mỹ